Huurverhoging 2021

Geen huurverhoging voor sociale huurders in 2021

In 2021 huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Deze week maakte demissionair minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. 

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. 19 Februari maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk.

Goed nieuws voor huurders dus. In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie. Huurprijzen zijn met 35 procent gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen.

Corporaties worden hiervoor gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg. De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging.

Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de éénmalige huurverlaging van kracht.