Wat kost huren in 2022?

Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn het komende jaar? De Woonbond zet belangrijke wijzigingen voor huurders en woningzoekers in 2022 op een rij.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuis je in 2022 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 763,47 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2022, maar al jaren zo. Ook niet nieuw is dat zowel woningcorporaties als beleggers sociale huurwoningen kunnen verhuren. Met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens huur je niet in de vrije (geliberaliseerde) sector, maar in de sociale (door de overheid gereguleerde) sector.

Met welk inkomen kan ik sociaal gaan huren bij een woningcorporatie?

Vanaf 2022 gelden er twee inkomensgrenzen, die afhangen van het type huishouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden en meerpersoonshuishoudens. 

€ 40.765 voor alleenwonenden

€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

Daarnaast hebben corporaties nog 7,5% 'vrije toewijzingsruimte'. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar zijn ze niet toe verplicht.

Wat kost sociaal gaan huren als ik een laag inkomen heb?

Heb je een laag inkomen en ga je in 2022 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 633,25 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 678,66 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties al een paar jaar moeten doen. Minstens 95% van de woningen die corporaties verhuren aan huishoudens met een laag inkomens moet een betaalbare huur hebben. Welke huurprijs als ‘betaalbaar’ geldt schuift ieder jaar een beetje op. In de praktijk ziet de overheid alles onder de aftoppingsgrens voor huurtoeslag als 'betaalbare huur'.

Wat ziet de overheid als ‘laag inkomen?

Voor ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen van woningcorporaties gelden -al jaren- inkomensgrenzen. De bedragen die bij deze grenzen horen schuiven ieder jaar een beetje op. Voor 2022 zijn de bedragen:

Eenpersoonshuishouden, nog geen AOW  - €24.075

Meerpersoonshuishouden, nog geen AOW  -  €32.675

Eenpersoonshuishouden, AOW -  €23.975

Meerpersoonshuishouden, AOW -  €32.550

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?

Dat hangt van verschillende dingen af.  Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan voor vrijesectorwoningen.  Huur je een sociale huurwoning én heb je een relatief hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder dan een huurverhoging in euro’s mag vragen, in plaats van een huurverhoging dat een percentage is van de huidige huur. Huur je een sociale huurwoning met een lage huur, maar heb je géén hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder de huur dan mag verhogen met maximaal €25 per maand. Heb je géén hoog inkomen en ook geen lage huur? Dan geldt de ‘reguliere’ huurverhoging voor sociale huurders.  Dat is wél een huurverhoging in percentages. 

Sociale huurwoning (geen lage huur, geen hoog inkomen). 

De jaarlijkse huurverhoging mag voor deze huurders in een sociale huurwoning niet hoger zijn dan 2,3 procent.  

Sociale huurwoning (relatief hoog inkomen).

In 2022 mogen verhuurders forse huurverhogingen vragen aan sociale huurders met een relatief hoog inkomen. Het kan gaan om een huurverhoging van maximaal €50 per maand. Of om een huurverhoging van maximaal €100 per maand. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages. Om te bepalen welke huurverhoging voor jou geldt kijkt de verhuurder naar de samenstelling van je huishouden en je inkomen.  

Maximaal €50 per maand.

Alleenwonenden met een inkomen tussen €47.948 en €56.527 

Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tussen €55.486 en €75.369 

Maximaal €100 per maand.

Alleenwonenden met een inkomen hoger dan €56.527 

Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) inkomen hoger dan €75.369    

Door de huurverhoging mag je huur nooit hoger worden dan de maximumhuur die volgens het puntenstelsel gevraagd mag worden voor jouw huurwoning. 

Sociale huurwoning met lage huur.

Heb je een sociale huurwoning met een maandelijkse huur van €300 of minder? Dan mag je huur met maximaal €25 omhoog. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages. 

Vrije sector huurwoning.

In de vrije sector geldt dat de huur bij de jaarlijkse huurverhoging maximaal 1% boven inflatie mag stijgen. De inflatie over 2021 was 2,3%. Daarmee ligt de maximale huurverhoging op 3,3%. Staat er een lager percentage in je huurcontract? Dan geldt dát percentage als het maximum voor jouw huurverhoging. 

Ben ik een vrijesectorhuurder?

Veel mensen die een hoge huurprijs betalen gaan ervan uit dat ze in de ‘vrije sector’ huren, met een geliberaliseerde huurprijs. Toch is dat niet altijd zo.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Dat kan als je huurprijs niet te hoog is, je inkomen bescheiden is en je niet te veel vermogen hebt. Belangrijk: van wie je de woning huurt (woningcorporatie, belegger, particulier) maakt voor de huurtoeslag niet uit. 

Als je voor het eerst huurtoeslag aanvraagt mag je huur niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2022 is dat € 763,47. 
Sinds 2020 geldt er geen harde inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Dus ook met een wat hoger inkomen kun je er recht op hebben. Of dat zo is hangt van je huurprijs af.  Of je inkomen en huur recht geven op huurtoeslag kun je controleren bij de Belastingdienst.
Voor de huurtoeslag geldt een harde vermogensgrens. Je mag niet te veel vermogen (zoals spaargeld en geld op je betaalrekening) hebben. In 2022 mag je maximaal € € 31.747 per persoon aan vermogen hebben. Heb je op 1 januari meer? Dan heb je het hele jaar 2022 géén recht op huurtoeslag. 

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen in 2022? Gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst om een proefberekening te maken. 

Kan ik tijdelijk huurkorting krijgen?

Misschien. Het gaat dan om huurkorting die minimaal één maand tot maximaal drie jaar kan duren. De regeling is op 1 april 2021 van kracht geworden.