Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) vertegenwoordigt de belangen van alle huurders bij woningbouwvereniging Habeko wonen. SBHw is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. SBHw heeft recht op informatie, advies- (gevraagd of ongevraagd) of instemmingrecht. De Stichting geeft voorlichting, steun en advies aan de huurders.

Huurwijzer

U heeft inmiddels "huurwijzer", woonmagazine voor huurders, ontvangen. Dit magazine wordt u aangeboden door de SBHw in het kader van de komende huurverhoging.

Check of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

U heeft voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli onvangen. Met de on-line check van de Woonbond kunt u nagaan of dit voorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Met checkhuurverhoging.nl achterhaalt u snel of bezwaar maken zin heeft. Zo ja, dan toont de check een modelbrief met door de wetgever erkende bezwaarreden(en) die voor u van toepassing zijn.

 

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen is lid van de Woonbond:

Het laatste nieuws