Neem contact op

Wie zijn wij?

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) vertegenwoordigt de belangen van alle huurders bij woningbouwvereniging Habeko wonen. SBHw is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. SBHw heeft recht op informatie, advies- (gevraagd of ongevraagd) of instemmingrecht. De Stichting geeft voorlichting, steun en advies aan de huurders.

SBHw is de spreekbuis naar de gemeente, politieke organisaties en andere externe organisaties die zich bezig houden op het gebied van wonen binnen Alphen aan den Rijn.

Enquête onder huurders.

Wij (bestuur SBHw) willen graag weten wat er leeft onder de huurders/bewoners van Habeko wonen en hoe u over ons denkt. Daarom hebben wij een korte vragenlijst gemaakt die in de week van 28 september 2020 via e-mail wordt verzonden. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over de internetsite van SBHw. Ook kunt u meedenken over onderwerpen die interessant zijn voor de bewonersavond van 2021. Invullen duurt ongeveer 3 minuten en u heeft tot 19 oktober 2020 de tijd om te reageren.
Omdat wij zelf niet over de e-mailadressen van de huurders/bewoners beschikken, verstuurt Habeko wonen deze keer de enquête. Hierin wordt u ook gevraagd om uw e-mailadres op te geven, zodat wij u in het vervolg zelf via e-mail kunnen informeren; alles volgens de privacyregels.
Heeft u 05 oktober 2020 nog geen mail ontvangen van Habeko wonen met de SBHw-enquête en wilt u wel meedoen? Stuur dan een berichtje naar Habeko wonen, info@habekowonen.nl , t.a.v. mevrouw J. Kerkvliet. U ontvangt de enquête alsnog.

Het laatste nieuws