Over ons

De SBHw is in 2003 opgericht. Het initiatief voor de oprichting lag bij Habeko wonen zelf. Eind 2002 besloten de drie corporaties Algemeen Belang, Goed Wonen en Volksbelang te fuseren. Bij Volksbelang was naast de vereniging sprake van een huurdersraad. Deze huurdersraad voldeed echter niet aan de eisen gesteld in de Overlegwet Huurder – Verhuurder. Het punt was de onafhankelijkheid van de huurdersorganisatie. In het kader van de fusie is daarom besloten over te gaan tot de oprichting van een volwaardige huurdersorganisatie. Op basis van een oproep in de Rijnwoude Koerier meldden zich destijds een vijftal trekkers aan. De SBHw koos (bewust) voor de stichtingsvorm. Toen was al duidelijk dat de huurdersorganisatie in het krachtenspel met de corporatie steeds belangrijker zou worden. In de loop der jaren zijn steeds meer taken en bevoegdheden neergelegd bij de huurdersorganisatie. Parallel aan deze ontwikkeling nam de rol van de leden van de vereniging af.

Kort na de oprichting van de SBHw is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de SBHw en Wbv Habeko wonen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge rechten en plichten vastgelegd.

De SBHW kent sinds haar oprichting ups en downs. De downs zaten hem met name in de bemensing van de stichting. Het blijkt in de praktijk moeilijk om mensen te vinden die zich langdurig willen inzetten voor de belangen van de huurders. Ups vormen de succesvolle bijeenkomsten met de huurders. De samenwerking met Habeko wonen is alle jaren goed geweest.

Doelstelling

Bestuur