Energie

Energiebesparing.

Goed voor portemonnee, milieu én wooncomfort.

Van alle woonlasten is energie veruit het meest in prijs gestegen de afgelopen jaren. Die prijs gaat in de toekomst nog verder omhoog. Door energiebesparende maatregelen te nemen, wordt niet alleen de energie-rekening lager maar verbetert ook het wooncomfort. Het is fijner wonen in een huis zonder vocht en tocht. U kunt als huurder zelf maatregelen nemen zoals radiatorfolie plaatsen of de verwarming lager zetten, maar voor sommige (grotere) ingrepen zoals isolatie van de gevel of vervanging van de ketel, is Habeko wonen aan zet.

Eind juni 2012 tekenden Aedes vereniging van woningcorporaties en Vastgoed Belang een convenant samen met het Rijk en de Woonbond, met de volgende afspraken:

1. Corporaties werken aan een totale energiebesparing van 33 procent over de periode 2008 tot en met 2020 in de 2,4 miljoen huurwoningen die zij in bezit hebben. Daarmee moet de voorraad corporatiewoningen gemiddeld uitkomen op energielabel B.

2. Voor de particuliere huursector is het doel dat 80 procent van de woningen voor eind 2020 is verbeterd tot energielabel C of beter.

 

Hieruit is op te maken dat verhuurders (zowel woningcorporaties als particuliere eigenaren) hun woningen wel energiezuinig zullen moeten maken in de komende jaren om de doelstellingen uit het convenant te halen. Veel verhuurders en zeker ook Habeko wonen zijn daar overigens ook al goed mee op weg.

Uiterlijk in 2050 moeten alle Nederlandse woningen CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat zij geen energie meer mogen gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstof. Woningen gaan daarom de komende tientallen jaren ‘van het gas af’ en worden zeer energiezuinig gemaakt. Een enorme opgave waar gemeenten, verhuurders én huurders mee te maken krijgen. Koken, het verwarmen van de woning en het kraanwater zullen in de toekomst allemaal zonder gas moeten gebeuren.