Huurders

Aan welke voorwaarden moet de jaarlijkse huurverhoging voldoen?

Een voorstel van de verhuurder tot verhoging van de huurprijs moet ten eerste schriftelijk aan de huurder worden gedaan. Bovendien moet de huurder dit voorstel minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum hebben ontvangen. In het voorstel dienen de volgende elementen voor te komen:

  • de huidige huurprijs;
  • het percentage en het bedrag van de verhoging;
  • de voorgestelde nieuwe huurprijs;
  • de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging;
  • de wijze waarop de huurder bezwaar kan maken tegen het voorstel.

De regels voor de huurverhoging (van niet geliberaliseerde huurprijzen) worden jaarlijks aangepast. Dit betekent onder meer dat de minister elk jaar een maximumpercentage voor de huurverhoging vaststelt.

Als het voorstel tot gevolg heeft dat de huurprijs hoger wordt dan de maximaal toegestane huurprijs voor uw woning, kunt u met succes bezwaar maken tegen de huurver­hoging.

Naast het maximum dat geldt voor de jaarlijkse huurverhoging is de hoogte van de huurprijs ook op basis van de kwaliteit van de woning gebonden aan een maximum. De maximaal redelijke huurprijs is afhankelijk van het aantal punten dat uw woning waard is op basis van het puntenstelsel.

U moet vóór de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs schriftelijk aan uw verhuurder hebben mee-gedeeld dat u niet instemt met het huurverhogingsvoorstel. Voor het laten behandelen van uw bezwaar door de Huurcommissie betaalt u leges. Als u gelijk krijgt ontvangt u die leges weer terug.