Doelstelling

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (kortweg SBHw) bestaat uit vrijwilligers en behartigt de belangen van alle huurders/bewoners van Habeko wonen. Dit is bij wet geregeld. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat ook om een betaalbare en goed onderhouden woning in een veilige en prettige woonomgeving. Om dit te bereiken zet SBHw zich in voor meer inspraak en samenwerking met Habeko wonen.

Het bestuur vormt de spreekbuis van de huurders naar Habeko wonen, de gemeente, politieke organisaties en andere externe organisaties die zich bezig houden op het gebied van wonen binnen Alphen aan den Rijn.

SBHw onderneemt actie op dié gebieden die alle huurders en/of bewoners aangaan en daarmee de gezamenlijke belangen raken.

Te denken valt aan:

  • Het inventariseren van behoeften van huurders en knelpunten die zijn ontstaan met betrekking tot de woning en woonomgeving
  • Het voeren van overleg met Habeko wonen, de gemeente Alphen aan den Rijn en andere organisaties
  • Ondersteunen van de huurders door informatie en advies
  • Het organiseren van een jaarlijkse thema avond (bewonersavond)
  • Overleg met Habeko wonen over de jaarlijkse huurverhoging
  • Bevorderen van deskundigheid van het bestuur

Statuten

Samenwerkingsovereenkomst