Bewonersavond SBHw goed bezocht

25 november 2023

Hoe pakt Habeko wonen de verduurzaming van bestaande huurwoningen aan? En waarom onderzoekt de woningcorporatie een mogelijke fusie met Stichting MeerWonen? Vragen die voor huurdersbelangenorganisatie Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) aanleiding waren om huurders van Habeko uit te nodigen voor een informatieavond.

De avond, die samen met Habeko wonen is georganiseerd, vond 20 november plaats in vrijetijdscentrum De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn. De organisatie kijkt terug op een nuttige avond met 75 aanwezigen.

Contact met achterban

SBHw-voorzitter Cor de Jong zegt: “Verduurzaming en de mogelijke fusie zijn actuele onderwerpen die veel vragen oproepen bij huurders van Habeko. Als belangenbehartiger van de huurders willen wij graag weten wat er speelt en tegelijk antwoord geven op veelgestelde vragen. Bovendien is een bewonersavond een goed moment om in contact te komen met onze achterban.”

Na een korte introductie van de SBHw gaf Cor de Jong het woord aan Martin Bogerd, directeurbestuurder van Habeko. In zijn eerste presentatie lichtte Bogerd het verduurzamingsbeleid voor de komende tien jaar toe. Voor deze periode is 51 miljoen euro begroot voor de verduurzaming van 1000 bestaande woningen. Habeko kiest in eerste instantie voor isoleren van de woningen, die daarmee energiezuiniger worden. Te beginnen met woningen met de slechtste energielabels. Ook benadrukte Martin Bogerd dat huurders niet betalen voor de isolatiemaatregelen. Op dit moment loopt het verduurzamingstraject voor wooncomplex De Tolhof in Koudekerk aan den Rijn. De aanpak diende als voorbeeld in de presentatie. Een aantal bewoners van De Tolhof was ook aanwezig en kreeg de gelegenheid om vragen te stellen.

Waarom onderzoek naar fusie?

Daarna volgde de presentatie over het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie. Hierin bood Bogerd de aanwezigen een blik achter de schermen van de woningcorporatie. Hij beschreef de uitdagingen waarvoor Habeko wonen nu en de komende jaren staat. Om bijvoorbeeld de verduurzaming van 1000 woningen en de nieuwbouw van 400 woningen mogelijk te maken is een stevige en slagkrachtige organisatie nodig. Een fusie zou hieraan kunnen bijdragen.

“Natuurlijk zijn er twijfels bij de huurders over een dergelijk grote stap. Dat hoor je ook terug in de vragen of we niet opgeslokt worden door een grotere organisatie en of we wel de verbondenheid behouden die er nu is,” zegt Cor de Jong. “Daarom is het goed dat Martin Bogerd huurders informeert over het hoe en waarom. Voorlopig loopt het onderzoek nog en is er nog niets definitief.” Habeko houdt de huurders op de hoogte.

Volgend jaar organiseert SBHw opnieuw een bewonersavond over deze thema’s. Dan in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp.