Huurverhoging 2023

25 april 2023

Dit jaar zijn wij ook nauw betrokken geweest bij het huurverhogingsvoorstel van Habeko wonen. Hieronder de inhoud van de brief die wij aan de corporatie hebben gestuurd:

Omdat SBHw een aantal vragen en opmerkingen over de memo huurverhoging 2023 van Habeko wonen had, is hierover op 8 maart jl. een gezamenlijk overleg geweest.

In dat overleg zijn door SBHw onder meer vragen gesteld over de huurverhoging in relatie tot het streefhuurbeleid en is een voorstel gedaan voor de huurverhoging in de vrije sector. Ook is toelichting verzocht op de inkomensafhankelijke huurverhoging.  Daarnaast is gevraagd aan te geven waar bewoners het energielabel van hun huis kunnen vinden.

Na overleg en het horen van elkaars standpunten heeft SBHw aangegeven in te kunnen stemmen met de huurverhogingen 2023 die er als volgt uitzien:

  • De relatie huurverhoging en streefhuur komt dit jaar te vervallen.
  • De huren van alle huurwoningen met een energielabel A, B, C en D  worden verhoogd met 2,6%. Woningen met een energielabel E, F of G zijn daarvan uitgezonderd.

Over hoe en waar het energielabel digitaal kan worden gevonden zal Habeko wonen binnenkort informatie leveren.

  • Voor de woningen in de vrije sector is de huurverhoging wettelijk gekoppeld aan de CAO-ontwikkelingen. Hiervoor geldt een huurverhoging van 4,1% (3,1% met 1% toegestane  opslag).
  • Voor de inkomensafhankelijke huren wordt als verhoging voor de hoge middeninkomens een bedrag van € 35 en voor de hoge inkomens een bedrag van € 70 gehanteerd. Dit in plaats van de daarvoor toegestane verhogingen van respectievelijk € 50 en €100.