Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

5 december 2020

Huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie krijgen komend jaar (2021) huurverlaging. Met deze eenmalige huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken maakten over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur.

De Woonbond heeft zich hard gemaakt voor het recht op huurverlaging, zodat huurders niet afhankelijk zijn van de goede wil van een corporatie. Het gaat om een eenmalige regeling. 

Automatische huurverlaging

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo’n 260.000 hurende huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. De corporatie vraagt voor huurders met een kale huur boven de aftoppingsgrens bij de Belastingdienst op of ze in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen. Deze huurders krijgen dan automatisch een voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. De Belastingdienst kijkt naar 2019 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn.

Inkomensdaling na 2019? Zelf aanvragen!

Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor u recht heeft op huurverlaging? Dan moet u dit zelf aanvragen bij Habeko wonen. Dat kan vanaf 1 januari 2021.