Opschorten huurverhoging

11 mei 2020

Op 12 maart 2020 stuurde SBHw een e-mail naar Habeko wonen om de huurverhoging die per 01 juli 2020 gepland staat, op te schorten met bijvoorbeeld 3 maanden. Als reden geven wij aan, dat misschien veel huurders hard worden getroffen en in financiële problemen komen in deze tijd van Covid-19 (Coronacrisis). Dit n.a.v. een memo "Hoe om te gaan met het huurbeleid tijdens de Coronacrisis" van Bob Witjes, belangenbehartiger Woningmarkt & Woningwet Regio Zuid bij Aedes (= koepelorganisatie van woningcorporaties).

Hierop ontvingen wij het volgende antwoord van Habeko wonen:

De vraag of het raadzaam is de huurverhoging in de huidige situatie 3 maanden uit te stellen? Wij hebben er voor gekozen de huurverhoging niet uit te stellen. Ook bij ons is gesproken over de consequenties van deze crisis voor de huurverhoging. Voor zover wij op dit moment kunnen zien is het een beperkt deel van onze huurders die financieel direct wordt geconfronteerd met consequenties. Huurders die als zzp-er werken en hun inkomen zien verdampen of huurders die hun baan kwijt raken door deze crisis worden direct geconfronteerd met een grote inkomensterugval. Voor het grootste deel van de huurders heeft deze crisis financieel nu geen consequenties. Wij vinden het verstandig om vooral te zorgen dat wij nu maatwerk leveren voor huurders die door deze crisis problemen hebben om de huur te betalen. Dit is ook de lijn die de minister gisteren in de Tweede Kamer naar voren bracht. Uitstel van de huurverhoging kost ook een hoop geld. Een deel in het verlies van een aantal maanden huurverhoging en een deel in de extra administratieve lasten. De voorbereiding is nu helemaal gedaan en moet helemaal opnieuw worden opgestart bij een uitstel. Het voordeel komt echter grotendeels terecht bij mensen die niet financieel door deze crisis worden getroffen. Het is afwachten hoe alles zich nu verder ontwikkelt. Het kan zijn dat deze crisis een hoop veranderingen gaat brengen, maar het is nog te vroeg om te voorzien wat de gevolgen zijn.

Komt u wel in de problemen! Huurders die door het coronavirus wel in de finaciële problemen komen en de huur niet kunnen betalen, biedt Habeko maatwerk. Wij adviseren u contact op te nemen met de heer Cyriel van der Heijden van Habeko wonen. Dan wordt naar een passende oplossing gezocht.