Reactie overleg Habeko wonen en SBHw n.a.v. de enquête eind oktober 2020

10 juni 2021

Uit de enquête is gebleken dat verschillende bewoners opmerkingen hebben over de communicatie tussen huurders en Habeko.

In onze vergadering eind mei met Habeko stond dit op de agenda. Hiervan een verslag.

Met veel interesse heeft Habeko de uitkomst van de enquête gelezen die SBHw heeft gehouden onder haar huurders. Wat fijn dat zoveel huurders bereid zijn geweest de enquête in te vullen en eerlijk te melden hoe zij Habeko wonen en haar dienstverlening ervaren.

De afgelopen tijd heeft Habeko wonen op dit vlak wat steken laten vallen. Denk hierbij aan de NOM-renovatie in Hazerswoude-Dorp. Een veel gehoord geluid is dat Habeko wonen niet zichtbaar was tijdens deze renovatie. Dat alle communicatie verliep via de aannemer, de BAM. Ook staat er dat bij onderhoud aan de woning te weinig of te laat wordt gecommuniceerd. Dit brengt veel onrust bij onze huurders en ook een onveilig gevoel: : ‘’wie is nu die man weer die aan mijn deur staat!”.

Ook komt uit de enquête naar voren dat mensen zich storen aan de verwaarloosde tuinen, hoe er wordt omgegaan met overlast en soms ook de staat van de woning. De tuinen zullen wij dit jaar nog een actie op doen. De huurders die dit betreft, zullen dan door ons persoonlijk benaderd worden en gaan we samen met deze huurders kijken hoe we de tuin wat kunnen verbeteren/opruimen. Het tuinonderhoud is wel een huurderstaak en het is soms lastig te definiëren wat een verwaarloosde tuin is. Samen met de bewoners gaan we dit vormgeven. Ten aanzien van overlast gaan wij proberen duidelijker te maken wat wij wel en vooral ook wat wij niet kunnen als corporatie. Helaas kunnen wij ook niet altijd alles oplossen. Echter, dit moet dan ook wel aan de huurder verteld worden en uitleg worden gegeven. Hierbij is het ook belangrijk dat u als huurder in gesprek gaat met uw buren als er sprake is van overlast. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u dit melden bij ons en kijken wij of en wat wij kunnen doen.

Habeko wonen zal de aankomende jaren veel investeren in haar bezit. Dit kost veel geld en tijd. Helaas kunnen we niet alles gelijk aanpakken. Iedere woningcorporatie worstelt hiermee. De sector moet verduurzamen, maar moet ook goed op de centjes letten. Ook hier is het vooral zaak dat Habeko wonen duidelijk communiceert of en zo ja, wat, we gaan doen aan een complex of woning. Dat kan ook betekenen dat wij het antwoord nog schuldig moeten blijven. Soms weten wij het ook nog niet en dat moeten we ook eerlijk vertellen. Niet altijd het leukste antwoord om te geven en te ontvangen, maar wel het eerlijke antwoord.

Tot slot

Al met al is de rode draad in al deze voorbeelden: communicatie, communicatie. Habeko wonen zal meer gaan inzetten op het tijdig informeren en/of betrekken van bewoners. We leren van de afgelopen periode en weten nu vooral hoe het niet moet. We gaan met zijn allen ons best doen om nu te laten zien hoe het wel moet. Habeko wonen heeft de afgelopen jaren veel personeelswisselingen gehad. Dat betekent dat veel kennis en routine verloren is gegaan. Dat gaan wij nu weer samen opbouwen. Dat kost tijd en vraagt ook wat geduld van iedereen. We zullen echt nog niet altijd alles vlekkeloos doen en fouten maken is menselijk. We gaan ons er echter flink voor inspannen om zaken en de communicatie te verbeteren. Daarbij ook de oproep aan u als huurder om bij onduidelijkheden actief vragen te stellen aan Habeko. Communicatie blijft tweezijdig, dus u als huurder kan ook aangeven of er informatie onduidelijk is of mist! Graag zelfs!

Het is voor Habeko wonen natuurlijk harstikke fijn als wij van onze huurders blijven horen hoe Habeko wonen het doet. Ik hoop dan ook dat de huurders bij een volgende enquête van het SBHw dezelfde bereidheid hebben deze in te vullen!