SBHw praat mee met Habeko wonen over ondernemingsplan

18 mei 2018

Habeko wonen werkt aan een nieuw ondernemingsplan. Daarin benoemen we (we in dit artikel is Habeko wonen) als een van onze prioriteiten dat wij van meerwaarde willen zijn voor het woongenot van onze huurders en de leefbaarheid in de kernen. Wij willen daarbij aansluiten bij uw ideeën over de toekomst van de kernen, en bij de woningmarkt- en leefbaarheidsopgaven in de verschillende kernen.

Gespreksonderwerpen

Wij willen hierbij nadrukkelijk samenwerken met de SBHw én de kernen. Daarvoor willen we het gesprek met u, de dorpsoverleggen en wijkcomités aangaan. In dat gesprek willen we ingaan op de volgende vragen:

  • Hoe kijkt u aan tegen de keuze van Habeko om zich nadrukkelijk in te zetten voor het woon-       en leefklimaat in de kernen?
  • Welke vragen spelen er ten aanzien van de leefbaarheid op dit moment? En welke verwachtingen heeft u ten aanzien van de toekomst?
  • Welke rol kan Habeko spelen bij het aanpakken van deze opgaven?
  • En tot slot: hoe kunnen we ons samen organiseren, zodat we zo goed mogelijk kunnen werken aan een prettig woon- en leefklimaat?