Succes voor SBHw en huurders

11 april 2024

Habeko wonen past voorgestelde huurverhoging naar beneden aan

Habeko wonen verhoogt de huren per 1 juli met 5,0 procent en niet met 5,3 procent zoals ze eerder hadden voorgesteld. Daarmee geven ze deels gehoor aan ons advies om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders. Wij kijken dan ook terug op constructieve onderhandelingen met Habeko wonen.

Op 6 maart vond het jaarlijks overleg plaats tussen Habeko en SBHw over de huurverhoging per 1 juli. Het voorstel van Habeko wonen was om de huur bij sociale huurwoningen standaard te verhogen met 5,3 procent. Dat was al iets lager dan de 5,8 procent die dit jaar maximaal mogelijk is. Als belangenbehartiger van de huurders gaven wij aan het daar niet mee eens te zijn. Ons advies was een huursomstijging van 4,7 procent.

Op 10 april maakte Habeko bekend dat er ruimte is om de voorgestelde huurverhoging iets naar beneden aan te passen: 5,0 procent. Ons voorstel om de huurverhoging voor sociale en vrije sector woningen gelijk te trekken was ook al overgenomen door Habeko wonen.

In een brief licht Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko wonen, toe waarom ze tot deze keuze zijn gekomen. Een huurverhoging van 5,0 procent is immers nog steeds een forse verhoging, onderkent Bogerd. Zeker vergeleken met wat we de afgelopen jaren gewend waren. Martin Bogerd legt uit dat het een consequentie is van de keuze die de rijksoverheid heeft gemaakt om in 2023 de huurverhoging te verlagen tot ver onder de inflatie. Ook vond vorig jaar de eenmalige inkomensafhankelijke huurverlaging plaats. Die is ook bij 20 procent van de huurders van Habeko doorgevoerd.
Voor de financiële positie op de lange termijn en de opgaven waar de woningcorporatie voor staat – verduurzaming en nieuwbouw – kan Habeko niet akkoord gaan met ons voorstel. Maar de opbrengsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging in de afgelopen jaren leveren wat ruimte op. Dat maakt een eenmalig gebaar mogelijk en zo komt Habeko op een standaard huurverhoging van 5,0 procent uit.