Verslag Habeko wonen ledenavond 14 februari 2024

21 februari 2024

De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp.

Onderwerp: Presentatie uitkomsten haalbaarheidsonderzoek fusie Habeko wonen met MeerWonen.

De ledenavond is georganiseerd door Habeko wonen in samenwerking met Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen.

Aanwezig zijn: Martin Bogerd directeur-bestuurder Habeko wonen, Cor de Jong voorzitter SBHw, Robert van Bendegem van onderzoeksbureau Atrivé.

Theo Dijt, voorzitter van de raad van commissarissen van Habeko wonen, leidt de avond.

Ook aanwezig zijn: Marcel Maurits, projectleider en voorzitter OR Habeko wonen en Anita Engbers van de Woonbond.

Uitgenodigd zijn alle leden van de vereniging Habeko wonen. Aantal aanwezigen: 25.

 

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het volledige verslag lezen.

Verslag ledenavond 14 februari 2024