Wat kost huren in 2024?

Sociale huurwoning

In de sociale sector kunnen huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging krijgen. Ook geldt er een aangepaste huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur.

Huurverhoging voor meeste huurders

Voor de meeste huurders van een sociale huurwoning geldt dat de huur in 2024 met maximaal 5,8% omhoog mag. Uitzondering daarop zijn huurders met een hoger inkomen en huurders met een relatief lage huur.

Huurverhoging bij hoger inkomen

Sociale huurders met een wat hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend

Tussen € €52.753 en € 62.191 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 62.191 –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend

Tussen € 61.046 en € 82.921 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 82.921 –> 100 euro huurverhoging

Huurverhoging bij lage huur

Huurders met een relatief lage huur (onder de €300) kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 25 euro.

Niet stapelen

De maximale huurverhogingen mogen niet worden gestapeld. Als sociale huurder krijg je een huurverhoging van maximaal 5,8 % OF maximaal € 25 OF maximaal € 50 OF maximaal € 100.

Alsnog eenmalige huurverlaging

Corporatiehuurders met een hoge huur en een laag inkomen die in 2023 geen huurverlaging kregen, maar nu -door een gedaald inkomen- onder de inkomensgrens zijn beland kunnen alsnog huurverlaging krijgen.  Let op: er gelden allerlei voorwaarden.

Vrije sector

Voor huurders in de vrije sector met een huurverhoging die vóór 1 mei 2024 ingaat geldt dat die huurverhoging in geen geval hoger mag zijn dan 5,5%. Of er na ná 1 mei nog een maximum geldt hangt af van een wet die nog besproken moet worden door de Eerste Kamer.

Staat er een lager percentage in je huurcontract? Dan geldt dat als maximum. Staat er helemaal niets over een huurverhoging in je huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zo maar verhogen.