Communicatie Habeko wonen met huurders kan beter

2 maart 2021

Heeft u een punt dat we moeten bespreken met Habeko wonen? Deze vraag uit de huurdersenquête 2020 van Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) leverde veel reacties op. De komende maanden bespreekt het bestuur van SBHw de onderwerpen met de woningcorporatie. Als eerste op de agenda: communicatie.

“Uit de enquête kunnen we opmaken dat de communicatie van Habeko met de huurders soms niet even soepel verloopt,” zegt SBHw-bestuurslid Rob Marinus. "Het gaat bijvoorbeeld over het niet nakomen van afspraken. Ook liet een aantal huurders ons weten dat ze geen antwoord krijgen op hun vraag, zelfs als ze er meerdere keren uitgebreid contact over hebben gehad. Huurders verwachten van Habeko een professionele, snelle én uniforme afhandeling van hun meldingen. Ook zou de communicatie tussen de woningcorporatie, bewoners en aannemers of onderhoudsbedrijven beter kunnen.” Er zijn bij SBHw voorbeelden bekend van huurders die lang moeten wachten op een reparatie. “Dat leidt uiteraard tot ergernissen.”

Klanttevredenheid

In de vergadering van 10 februari besprak SBHw alle reacties in het kader van communicatie met het management van Habeko. Rob Marinus: “Dat de woningcorporatie hier punten laat liggen kwam niet helemaal als een verrassing. Ook in het jaarlijkse onderzoek van het KWH – het landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties – was de klanttevredenheid onder de huurders iets gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.”
Een verzachtende omstandigheid is de impact die het coronavirus heeft op de organisatie en de hele sector. “Maar dat doet niets af aan de noodzaak om de communicatie met huurders te verbeteren.”

Verbeterpunten

Habeko neemt de uitkomsten van de SBHw-enquête zeker ter harte en werkt al aan verbetering. Zo is met KWH overleg geweest over de verbeterpunten. Dit wordt verder uitgewerkt en opgepakt. Habeko heeft het onderwerp ook vast op de agenda gezet. Bij elke vergadering wordt de voortgang besproken. Voorop staat dat afspraken met huurders binnen de gestelde termijn worden nagekomen.

SBHw blijft het volgen. Loopt u toch nog tegen een communicatieprobleem met Habeko aan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.