Planmatig onderhoud 2023

10 januari 2023

Vindt er in 2023 planmatig onderhoud aan uw woning plaats, dan kunt u dat vinden in bijgaand overzicht (onder voorbehoud).Habeko wonen zal hierover tijdig contact met u opnemen.

Planmatig onderhoud 2023